Pellet

Brykiet

Certyfikat
DinPlus

Certyfikat EnPlus

Wydajność

Zalety paliw z biomasy

Bardzo ważną zaletą paliw z biomasy jest ich przyjazność środowisku. W czasach coraz większej świadomości ekologicznej staje się to istotnym argumentem przy wyborze technologi ogrzewania budynków prywatnych. Również elektrownie i elektrociepłownie sukcesywnie zwiększają udział paliw z biomasy jako surowca w swojej produkcji.

Biopaliwo nieskoemisyjne

Na etykiecie produktu certyfikowanego znajduje się znak jakości wraz z numerem rejestracyjnym właściciela

Niska zawartość popiołu (poniżej 0,7 %)

Podstawowe parametry pelletu to istotne dane do prawidłowych ustawień kotła

Wysoka wartość opałowa powyżej 18 MJ/kg

Certyfikowani producenci podają parametry wynikające z minimalnych wymagań normy EN 17225-2

Czystość obsługi

Opakowanie powinno zawierać dane, takie jak pełna nazwa produktu, nazwa producenta czy też dystrybutora, jego adres oraz podstawowe parametry produktu, jak również informacje o prawidłowym przechowywaniu oraz sposobie użytkowania pelletu, by nie uszkodzić kotła