Paliwa z biomasy a ekologia

Pelet i brykiet Maximer

Bardzo ważną zaletą paliw z biomasy jest ich przyjazność środowisku. W czasach coraz większej świadomości ekologicznej staje się to istotny argument przy wyborze technologi ogrzewania budynków prywatnych. Również elektrownie i elektrociepłownie sukcesywnie zwiększają udział paliw z biomasy jako surowca w swojej produkcji.

Energia Odnawialna

Paliwa takie jak pelet czy brykiet drzewny produkuje się najczęściej z odpadów tartacznych lub zakładów przetwarzających drewno. Odpad po osuszeniu staje się doskonałym, wysoko energetycznym surowcem. Również nadmiar słomy z produkcji rolniczej może być wykorzystany w produkcji wysokiej jakości paliw.

Emisja CO2 i innych gazów

Niski stopień przetworzenia surowców oraz specyfika paliw z biomasy sprawia że zarówno podczas spalania jak i produkcji ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla jest bardzo niska. Ilość tego gazu powstającego podczas spalania peletu jest równa lub niższa ilości potrzebnej roślinie podczas jej wzrostu. Proces technologiczny, w którym nie są używane żadne dodatkowe spoiwa sprawia, że emisja innych gazów jest śladowa i są one nietoksyczne.