Jakość naszych produktów

Maximer polski certyfikowany producent pelletu drzewnego

Certyfikacja systemu zapewniania jakości dla pelletu drzewnego to potwierdzenie wysokiej jakości produktu w deklarowanej klasie jakości. W Polsce coraz większa liczba producentów pelletu ubiega się o uzyskanie certyfikatów DINplus lub ENplus gwarantujących, że paliwo wytworzono z czystych trocin, bez dodatku kory, piasku i substancji chemicznych, dzięki czemu producent jest w stanie zapewnić powtarzalność jakości.

Dlaczego to ważne? Pellet certyfikowany to potwierdzenie międzynarodowych standardów jakości paliwa, co jest niezbędne jeśli rozważamy jego eksport za granicę – do Włoch, Niemiec, Austrii czy krajów skandynawskich. Posiadanie certyfikatu uwierzytelnia to, że produkowany pellet drzewny spełnia wymagania parametrów określone w normie klasyfikacyjnej ISO 17225-2, czyli np. zawartość wilgoci, siarki czy popiołu. Poza tym gwarantuje powtarzalność produktu – mamy więc pewność, że każda partia zamówionego towaru jest taka sama.

Użytkowanie pelletu certyfikowanego zapewnia bezawaryjną pracę kotła czy palnika pelletowego. Stosując produkt bez certyfikatu ryzykujemy powstawanie tzw. nagarów  czyli spieków czy skrzepów w urządzeniu i tym samym skracamy żywotność naszej instalacji.

W Polsce już ponad 60 producentów pelletu drzewnego może pochwalić się certyfikatami DINplus czy ENplus. Do ich grona dołączyła firma Maximer z Białegostoku, która posiada certyfikat ENplus (A1) nr PL049 oraz certyfikat DINplus nr 7A325.

Proces przygotowania do certyfikacji przeprowadziła firma Biocontrol, która odpowiadała również za wyposażenie i uruchomienie laboratorium zakładowego. Natomiast audyt certyfikujący przeprowadziła Jednostka Certyfikująca Control Union Polska – autoryzowana przez Europejską Radę Pelletu (European Pellet Council – EPC) do prowadzenia procesów certyfikacji według standardów ENplus/DINplus. Certyfikaty zostały przyznane na okres trzech (ENplus i pięciu lat (DINplus), a firma Maximer w celu jego utrzymania będzie musiała poddawać się corocznym audytom nadzoru wykonywanym przez Jednostkę Certyfikującą.

Aktualną listę polskich wytwórców pelletu drzewnego jakości A1
można znaleźć na stronach: https://enplus-pellets.eu/en-in/certifications-en-in/producer-en-in.html oraz  http://www.dincertco.tuv.com.