Bardzo ważną zaletą paliw z biomasy jest ich przyjazność środowisku. W czasach coraz większej świadomości ekologicznej staje się to istotny argument przy wyborze technologi ogrzewania budynków prywatnych. Również elektrownie i elektrociepłownie sukcesywnie zwiększają udział paliw z biomasy jako surowca w swojej produkcji.

Ekologiczne paliwo

Pelet (Pellet, Pellets)

Pelet (pellet, pellets) jest to ekologiczne paliwo produkowane z biomasy w formie granulatu. Jego nazwa pochodzi od angielskiego słowa pellet, które oznacza kulka, śrucina lub pigułka. Produkuje się je z trocin drewnianych, słomy czy roślin energetycznych.

Pierwsze fabryki produkujące pelet na skalę przemysłową powstały najprawdopodobniej w latach 70tych w Ameryce Północnej. Zalety tego nowoczesnego paliwa zostały bardzo szybko docenione także w Europie. Dziś jest ono bardzo popularne w całej Skandynawii, Niemczech, Austrii, USA i Kanadzie.

Swoje szczególne zalety Pelet zawdzięcza technologii w jakiej jest produkowany. Granulat powstaje przez sprasowanie pod bardzo wysokim ciśnieniem biomasy. Zagęszczenie wartości energetycznych skutkuje bardzo wysoką kalorycznością i bardzo mała ilością odpadów powstających w skutek spalania.

Dodatkową zaletą peletu jako uniwersalnego paliwa jest jego ekologiczność. Jest on produkowany z surowców odnawialnych. Emitowana podczas spalania, ilość dwutlenku węgla jest równa lub mniejsza ilości przetworzonego gazu podczas wzrostu rośliny. Popiół będący jedynym odpadem stanowi znakomity nawóz naturalny dzięki wysokiej zawartości minerałów.

Materiał opałowy

Brykiet drzewny

Brykiet jest to regularny blok sprasowanego materiału sypkiego i opcjonalnie lepiszcza. Jako materiał opałowy, wykonywany jest z mieszanki różnych palnych składników. W przypadku brykietu MAXIMER z suchych odpadów drzewnych bez dodatków klejów czy innych substancji lepnych. Brykiety mogą mieć kształt odłamków o przekroju kołowym lub prostokątnym.