Rynek paliw z biomasy stale się rozwija. W krajach wysokorozwiniętych obserwujemy szybkie zwiększanie udziału biopaliw w produkcji energii. Jest to spowodowane głównie rosnącą wiadomością ekologiczną. Pelet czy brykiet opałowy produkowany jest z surowców pochodzenia roślinnego. Są one najszybciej odnawialnym źródłem energii. Nie bez znaczenia jest również fakt niskiej emisji gazów podczas spalania oraz bezpieczeństwo i łatwość transportu oraz przechowywania.

Zarówno rządy poszczególnych krajów jak i Unia Europejska promują stosowanie biomasy jako uniwersalnego paliwa. Z roku na rok zwiększane są limity określające minimalny udział surowców łatwo odnawialnych w produkcji energii. Dodatkowym narzędziem promocji są dopłaty i pomoc w finansowaniu wymiany instalacji grzewczych.